Ny oppfrisking av «bloggen»

Her har det vært svært lite aktivitet på en god stund. Har fått tilbake lysten til å rapportere dagligdagse livshendelser her og har oppgradert og frisket opp sidene litt. Syns det er greiere og mer seriøst å «hogge i stein» på min egen nettside det jeg har å meddele, enn å dele kjappe og tvetydige meldinger på Facebook med variable mengder smilefjes og likes.

Mye av det som kommer her vil også dreie seg om skyting. Etter år med mye stress og dårlige resutater har jeg fått motovasjon til å trene systematisk og vinne over nye mål og utfordringer. I hovedsak i konkurrnse med meg selv.

Av og til skjer det tekniske mirakler

En gang pr. måned tar jeg ut melkeprøver av hver ku som sendes til kvalitetsanalyse. Prøveuttakeren til Lely er en enkel konstruksjon med få bevegelige deler. Litt for enkel etter min erfaring.

20150116_160533
Lely Shuttle

Dette bildet er historisk! For første gang på 9 år eller ca. 100 månedlige prøveuttak er alle begerene fyllt opp uten problemer. Serviceteknikere har flere ganger fått utfordringen med å rette funksjonsfeil. Det er av og til også usikkerhet ved om problemene skyldes tekniske eller softwaremessige feil. Det har blitt brukt silikonspray for å smøre opp luftsylindrene som flytter tappingen fra beger til beger. Før prøveuttakingen i desember demonterte jeg luftsylindrene, tørket de rein, og smurte systemet med WD40 i stedet.

20150116_161036

Det oppstod problemer da også med at frammatinga hengte seg opp. Men denne gangen gikk det feilfritt! Måtte det skje igjen! Silikon virker sikkert smørende mellom gummipakninger og metall, men har nok ikke samme egenskaper mellom nylon og metall.

Oppsummering av 2014

I årets siste timer tar jeg meg tida til en kort oppsummering av året som har gått. Ingen store hendelser, men jeg nevner de jeg kommer på i farta.

20140703_154650[1]

Gårdsdrifta og produksjonen i fjøset har gått rimelig greit. Vårens prosjekt var å avslutte pumpesjakta som ble støpt foran porten høsten 2013. Noe sjitarbeid for å få ut portdelene, men det gikk som planlagt. Sommeren ga en god grasavling. Noe mer tilleggsjord ble lagt til, og 2200 rundballer skal være tilstrekkelig fór vinteren igjennom. Melkeavdråtten er på det jevne, selv det jobbes mot et mål å øke ytterligere. Helsa på buskapen har vært god og faktisk har jeg i 2014 ikke mistet en eneste levende født kalv. Totalt har jeg ca. 70 kalvinger i året.

Det mest negative i året som har gått har vært erstatningssaken mot Fjøssystemer angående gjentatte vannlekkasjer i melka siden melkeroboten var nesten ny. Det har vært en langdryg erstatningssak som ble fremmet første gang i august 2013. Det ble særs komplisert da det oppstod intern uenighet mellom noen fagsjefer i Tine om erstatningsberegningene. Dette alene låste saken i 6 måneder. I mitt hode ble det vanskelig å handtere dette samtidig som man var tillitsvalgt i mitt eget gode TINE. Å ha denne saken gående uavklart samtidig som man skal yte sitt beste for å levere kvalitetsråvarer ga meg mange søvnløse netter. Jeg måtte til slutt ta hensyn til meg selv først, og valgte til slutt å trekke meg som leder i Rissa Produsentlag. 18 desember fikk jeg enstemmig medhold t fra Reklamasjonsnemda for Melkeutstyr i at Fjøssystemer fullt ut må utbetale mitt erstatningskrav. Nå er dette vedtaket en anbefaling og ikke en rettslutning så det gjenstår å se om man fær avsluttet saken nå…

20140530_172220[1]

I slutten av mai ble det en langhelgtur med bil nordover til Ivars konfirmasjon. En kjapp og lite avslappende ferietur, men trivelig å treffe familie og se heimbygda i lyse og klare vårfarger.

20140804_140747[1]

Sommerens ferietur gikk som vanlig til Landsskytterstevnet. I år var det i Sandnes. Da var det ekstra trivelig at modern og fadern tok seg en tur nedover. For fadern ble det første turen til Jæren og besøk på gården og landskapet som farfar kom i fra. Det er alltid godt å kjenne til hvor man har sine røtter. Jeg må meddele at jeg kjenner meg «heime» i Jærlanskapet og føler stolthet for min genetiske kobling til den framoverlente og arbeidsomme jærbonden.

20141209_110151[1]

Først på desember ble brønnen og vanntilførselen fra Gårdslettet ferdigstilt. Arbeidet ble påbegynt i forbindelse med fjøsbygginga i 2005. Deler av vannledningen har ikke vært nedgravd men det har fungert som reserve vannforsyning i sommerhalvåret. Med den siste tørre vinteren ble det mye vannkjøring til hovedbrønnen i en lengre periode. Nå har vi helårs vannforsyning fra to brønner.

Ellers har vi sjølfolket (Kirsten og meg) hatt en rolig høst i heimen med begge gutan ute av redet på hver sin skole og hybel. Håvard går studieforberedende på Val vgs og Tore går første års allmenfag på skytelinja på Meråker vgs.

Kalving

20141108_124516               En ikke vellykket kalving i dag. Kviger som får tvillinger er sjeldent. Kalvene var døde og har nok vært død et par dager. Den første kom rette vegen men hodet lå på tverre. Dyrlege ble tilkalt. Kviga ser ut til å bli ei bra melkeku med et pent og solid jur.

 

Flytting av husdyrgjødsel

I dag har jeg pumpet kuskjit fra kjelleren i oksefjøset opp til kummen oppi bakken. Rundt 500 m3 gikk glatt gjennom slangen i løpet av 5 timer. Uten stopp. Nå er det rundt 80-90 cm igjen opp til kanten. Det er det nødvendig å ha i reserve til regnvann og snø gjennom vinteren. Er det ledig plass kan man fylle etter noen lass med vogna i mars en gang. Når det ble investert i gjødselkum for 3 år siden ble det også vurdert å kjøpe en vesentlig større kum og plassere den på flat mark lenger unna tunet. Jeg ofret vedlagertomta og plasserte kummen på 650 m3 opp i terrenget med den fordel å kunne bruke tyngdekraften under tømming. Innholdet i kummen er forholdsvis tyntflytende og er kjekt å ha når konsistensen tykner til i kjelleren. Da er det bare å åpne kranen og tappe ned nødvendig mengde tyntflytende gjødsel.

Oppstart av pumpinga.
Oppstart av pumpinga.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.

I kveldinga kalvet ei kvige, 961 Olena. Kviga var svært var og var ikke fortrolig med å motta hjelp. Etter at jeg gjorde unna en rask powernap i stresslessen på fjøsloftet var kalven ute og på beina.

20141103_200709[1]

Jeg prøver igjen. Og sier det som det er.

Denne gangen har det gått måneder siden siste oppdatering. Faktisk er hele sommersesongen over, hektisk som vanlig. Fórproduksjonen har gått rimelig bra gjennom en skjelden bra vekstsesong. Hele 2200 rundballer er produsert og er et godt grunnlag for drifta fram til neste høstesesong

Det siste halvåret har i midlertid vært utfordrende for motivasjonen. Også motivasjonen for å oppdatere hendelser her. Bakgrunnen er melkeroboten som har vært i drift i snart 9 år. Etter et par måneders drift oppsto den første vannlekkasjen. Vannet havnet i melka og medførte kvalitetstrekk på melkeoppgjøret. Den samme lekkasjen har oppstått 8-9 ganger opp gjennom årene fram til i juli i 2013. Da havnet 500 liter vann i 2500 liter melk på tanken og totalt trekk bare for denne månedens melkeoppgjør kom på kr. 54 000,-. Hele vannventilblokka ble etter dette byttet og det ble avdekket at feilen lå i ventilblokka. Robotleverandøren var ikke særlig imøtekommende med å erstatte tapene. Det totale erstatningskravet på nærmere 100 000 kr. ble for vel et år siden fremmet for Reklamasjonsnemnda for Melkeutstyr (RFM). RFM administreres av Tine Rådgivning som også utreder sakene før de fremmes for vedtak i nemnda. Saken har nå vært til utredning i over et år. Underveis har det bla. a. vært utvist  faglige feil i den økonomiske tapsberegningen fra fagfolk i Tine. Det har også etter min mening gjort vesentlige saksbehandlingsfeil.

Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006
Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006

Å drive melkeproduksjon med en melkerobot som har påført meg tap av en slik størrelse og en leverandør som ikke erkjenner ansvar har vært en belastning i seg selv. Når apparatet som skal bidra til å løse slike konflikter ikke har fungert som det skal har det mildt sagt ikke vært enkelt. Frustrasjonen på grunn av alt dette var årsak til at jeg for noen uker siden trakk meg fra tillitsvervet som produsentlagsleder i Tine. Noen liker nok ikke at jeg er så åpen og direkte. Men, jeg sier det som det er.

Oppsummering av april.

20140428_110808[1]
Kommunale hull i kommunal veg.
20140430_054517[1]
30. april 2014
Det har gått noen uker siden siste oppdatering. Her kommer en slags samlet oppsummering av april måned. April måned medfører innspurten i «møtesesongen» når man er tillittsvalgt i samvirkebedriftene. Vårens regionmøter i Tine og Nortura er gjennomført, en ekstra kulunsj i produsentlaget ble også arrangert før påske. En trivelig fagdag med tre fjøsbesøk på Bergmyran og faglig innslag med Jon Volden med fokus på grovfórproduksjon. Hele 48 stk møtte opp og gjorde arrangementet meget trivelig! Forrige uke var det årsmøte i Tine på Lillestrøm. Det er inspirerende og motiverende å få være aktiv eier og tillitsvalgt i en av landets største, solide og best styrte bedrifter. Inspirerende er det også å treffe engasjerte og dyktige melkeprodusenter på årsmøtet.

Før påske ble det også en snartur til Westfalen (vest i Tyskland) med besøk på tre melkebruk av norsk størrelse samt fabrikkbesøk hos GEA (Westfalia) der det produseres MIone melkeroboter. Det var A-K maskiner som arrangerte turen. Trivelig å møte dyktige melkebønder der også, og mye nytt å lære.

Påskeuka er ferie og fridager for de flest men her på bruket gikk dagene som vanlig for min del med fjøsstell morgen og kveld. Noen varme dager i uka etter påske satte fart på våren, men de siste to dagene har snøbygene kommet jevnt og landskapet skifter mellom grønt og hvitt. Våronna er i gang. Nye jordprøver er tatt, jord som ble sprøytet i høst er pløyd og noe husdyrgjødsel er kjørt ut på de tørreste områdene. Gjødselspredninga betyr mye transport etter veg og tilstanden på kommunalveien innover grenda her er som forventet i forhold til kommunens prioriteringer. De verste hullene må passeres i gangfart da vegen er for smal til å svinge utenfor. Etter flere klager til teknisk etat kom det et par lass med grus på vegen i går kveld. Siden det er 1. mai og fridag regner jeg med at ingen kommer og planerer grusen i dag så det har jeg tenkt meg ut å gjøre noe med selv i løpet av dagen.

I løpet av mai er det ventet 8 kalvinger. Det blir også mye kalvinger på juni og juli så tilleggsbetaling for sommermelk kommer godt med, selv om det medfører ekstraarbeid i tillegg til en hektisk sesong med jord og høstearbeid.

Regionmøte i TINE Midt

Klokken er 6.30 og jeg sitter på rom 505 på Brittania Hotel i Trondheim. Klar for dag 2 av vårens regionmøte. Hovedsaken på møtet igår var konserntyrets forslag til vedtak om endringer i styringsstrukturen. Det gjennomføres for tiden en prosess der man skal stake ut en enklere struktur i eierstyringen av organisasjonen, tilpasset det at man blir stadig færre melkeprodusenter og eiere i Tine. Det er selvsagt ulike meninger om temaet men jeg synes prosessen så langt har vært god og forslaget som ble lagt fram bør kunne få tilstrekkelig oppslutning. Endelig vedtak skal gjøres på årsmøtet i 2015.

Ellers ble det under middagen på kvelden delt ut 20-års plaketter til over 20 melkeprodusenter som har levert melk av beste kvalitet i 20 av 22 år. Avlsdiplomer ble delt ut til 5 nye eliteokser som ble plukket ut i 2013. Spesiellt må nevnes oksen 10918 Val som født og avlet opp på Val videregåendee skole. Som Val-venn må jeg også poengtere at det var stas at også oppdretterne av to av de andre fem oksen er bønder med tidligere tilknytning til Val som ansatte og elever.

I dag er det valg og innstillinger samt gjennomgang av fjorårets regnskap som står på sakslista.

Endelig skogsføre!

20140318_142645[1]

Ja, det er lov å undre seg over overskrifta når det har vært barfrost i flere måneder i vinter. Det handler om prioriteringer. Skogsarbeid er trivselsarbeid som det meste av det man gjør til daglig, men hverdagen for en melkebonde i dag er ikke slik at man gjør fjøsarbeidet om morgenen og så drar man til skogs så lenge det er dagslys. De gode føreforholdene i skogen tidligere i vinter ble desverre ikke utnyttet til skogsdrift, men til fordel for andre daglige oppgaver. Men når det nå har kommet en halvmeter snø igjen etter noen uker med mildvær må man utnytte føret før sommeren er her. Vårvinteren er her nå og går fort over.

Vi starta på i dag i toppen av Fagerlia med å dra ned vindfall som for det meste er kvistet op tidligere. I kveld klarnet det opp og det fryser på i natt slik at føret vil holde noen dager uansett hvordan været blir de kommende dagene. Håvard har noen dagers arbeid med vinsjen for å trekke ut tømmeret. Det er bratt og mye stubber fra tidligere vindfall, men hadde det vært mer snø hadde det gått greit å kjøre i terrenget med tømmerhenger og kran.

Regionutvalgmøte Nortura

Det går bare ei ferge over fjorden og da får jeg bruke ventetida på å knote ned en statusoppdatering med tastaturet på telefonen. Som nestleder i det lokale kretsutvalget har jeg vært på Regionutvalgmøte i Nortura. Det er faktisk snart et halvår siden jeg ikke startet dagen med ei arbeidsøkt i fjøsen først, sånn normalt i halvsekstida. Et av privilegiene med å være tillitsvalgt i samvirkeorganisasjonene er at i tillegg til å være med å påvirke beslutningene får man også god informasjon om det som skjer i organisasjonen. Dyktige folk i produksjon, administrasjon og salgsorganisasjonen står på for å gjøre ting bedre i alle ledd. Det er store utfordringer i norsk matvareindustri men det er mye positivt på gang i forhold til butikkkjedenes holdning til prissetting på gode og kjente matvareprodukter. Kanskje har de tatt signalene fra forbrukeren som lenge har signalisert vilje til å betale for kvalitet? Man får det man betaler for.