Skyting med kikkertsikte på korte avstander.

Synskvalitet blir før eller siden utfordrende for de fleste rifleskyttere, enten man bruker diopter med eller uten irisblender, filter, adlerauge eller bare skytebriller som tilleggshjelpemidler. Tilpasning av kikkertsikte kan også være utfordrende når synet forandres. For min del har skyting med diopter blitt utfordrende de siste årene. Lengre avstander som 200-600 m gir størst problemer. Jeg har prøvd det meste av optiske hjelpemidler i tillegg til diopteret og har ikke funnet noen god løsning. Det har ført til at skyting med kikkertsikte har blitt mer interessant, blant annet i Kikkertklassen i Det Frivillige Skyttervesen.

Jeg har tre kikkertsikter med ulike egenskaper som er tenkt brukt til ulike skytegrener som Viltmål 10 meter og Kikkertklassen (KIK) i DFS. En utfordring, selv om kikkertsiktet har parallaksejustering eller ikke, er å få et klart siktbilde på korte avstander. Jeg har derfor søkt etter kunnskap om ulike løsninger og gjort en del eksperimenter. Det finnes ringer for montering i gjengene foran på siktet med ca 30 mm lysåpning som har til hensikt å dempe mirage i luften utendørs. Accurize, som selger laserskiver for tørrtrening på avstander ned til 7-8 meter leverer deksler med lysåpning på ca 12-15 mm. Disse dekslene har til hensikt å gi en slags dioptervirkning slik at sikter uten tilstrekkelig parallaksejustering kan brukes på korte avstander. Jeg har forsøkt ulike lysåpninger og det er tydelig at det har en vesentlig virkning. Virkningen er veldig individuell i forhold til objektivstørrelse på siktet. Her må det testes mer og jeg tror det er mye igjen før det kan konkluderes.

Kikkertsiktet jeg bruker i KIK på 15 meter er en Athlon Talos 4-14×44 som har parallaksejustering ned til 9 meter. Siktebildet blir helt ok men med mye lys på innedørs skytebane får jeg et slags dobbeltsyn, særlig i nedre del av synsfeltet. På Youtube fant jeg løsningen som er vist i bildemontasjen under. Løsningen ble presentert for å dempe mirage når det er mye lys utendørs, men da med en mye større åpning i rørisalasjonen på ca 30 mm. Den innvendige diameteren på rørisolasjonen jeg har i solbeskytteren er på ca 18 mm og jeg får et meget klart og kontrastfylt siktebilde.

Rørisolasjon i solbeskyttelsen reduserer lyset inn kikkertsiktet og gir en slags dioptervirkning.

Siktet til høyre i bildemontasjen over har parallaksejustering ned til 15 meter og 56 mm lysåpning. Her har jeg forsøkt både rørisolasjon og deksel med hull på ca 13 mm men har ikke kommet i mål. Sannsynligvis er lysåpningen i feil størrelse. I tillegg har jeg et Athlon Talos 1,5-4×24 for bruk til viltmål 10 meter (luftrifle). Dette er et jaktsikte uten parallaksejustering og som størrelsen tilsier er den beregnet for relativt korte skyteavstander på jakt. Her har jeg fått ønsket virkning med ca. 13 mm lysåpning i dekselet. Spesialsikter til viltmål er vanskelig å få tak i (mye russisk) og er svært kostbare, derfor valgte jeg denne.

Jeg har bestilt ulike deksler fra Accurize. Blir interessant å se hva de kan bidra med. Det må forskes mer og jeg kommer tilbake når jeg vet mer…

Legg igjen en kommentar