Tregrind Storfeinnredninger

Tregrind logo

I 2001 startet jeg opp med utvikling og produksjon av fjøsinnredning for storfe i løsdrift. Fram til 2010 ble det levert innredning til ca. 35 store og små fjøsprosjekter. Da arbeidsfordelingen i samdrifta ble endret ble salg og produksjon overført til firmaet Landbygg AS. De har levert innredning til endel prosjekter fram til 2013. Totalt er det levert nye fjøsmøbler til minst 3000 storfe.

Markedsføring og produskjon er for tiden trappet ned på grunn av at gårdsdrifta opptar all ledig tid.

Nedenfor er et utvalg bilder av ulike innredningsløsninger. Siden vil bli oppgradert og forklarende tekst blir lagt til.

HPIM0018FanghekklåsFanghekk

HPIM0339KalvefrontHPIM0020

 

HPIM0061Ungdyrbås2

 

 

Legg igjen en kommentar