Oppdatering!

Det har gått noen uker siden siste innlegg. Dagene har vært lange og nettene til tider korte. Vannkjøring til brønnen tar ca. 1,5 time av døgnet i tillegg til øvrig arbeid. De siste dagene har vi levert 17 dyr til slakt, og i den sammenhengen sortert og flyttet på omtrent 100 dyr til nye binger. Det er også tid for årsmøter i ulike organisasjoner som gjerne legger beslag på kveldene.

Jeg erkjenner at morgenkaffen i fjøsen mens jeg oppdaterer meg på status i besetningen er beste tida for å publisere nye oppdateringer,. Selv om de siste nyhetene først kommer dagen etter.

Fesjå – Vandreutstilling

Sosialt arrangement på kvelden der alle premierte dyr blir vist bilder av og poengtildelingen blir begrunnet.
Sosialt arrangement på kvelden der alle premierte dyr blir vist bilder av og poengtildelingen blir begrunnet.

Torsdag arrangerte Leksvik produsentlag og Rissa produsentlag fesjå, eller vandreutstilling som man kaller det i dag. Totalt var ca. 70 kyr påmeldt fra 23 gårder. Før i tida tok man med seg gromkua til utstilling på fesjå. I dag arrangeres det ved at dommere reiser rundt i fjøsene til de påmeldte dyrene og vurderer kuas eksteriør. Hensikten med arrangementet er å sette fokus på kuas kroppsbygning, bein og jur. Et godt eksteriør har sammenheng med god holdbarhet på kua og god helse. Egenskaper som er vel så viktig som høy melkeproduksjon og god melkekvalitet. Fire dommerlag med to dommere i hvert lag reiste rundt på gårdene og vurderte dyr, noterte poeng og fotograferte. På kvelden var det samling i grendahuset med god mat. Foto av flotte dyr ble vist fram og premier ble delt ut. Alle kyr premieres med første, andre eller tredje premie, alt etter samlet poengsum. Ekstra premier ble delt ut til beste ku i Leksvik og beste ku i Rissa. En meget trivelig kveld der man setter fokus på kua. Den vi melkeprodusenter egentlig lever av.