Jeg prøver igjen. Og sier det som det er.

Denne gangen har det gått måneder siden siste oppdatering. Faktisk er hele sommersesongen over, hektisk som vanlig. Fórproduksjonen har gått rimelig bra gjennom en skjelden bra vekstsesong. Hele 2200 rundballer er produsert og er et godt grunnlag for drifta fram til neste høstesesong

Det siste halvåret har i midlertid vært utfordrende for motivasjonen. Også motivasjonen for å oppdatere hendelser her. Bakgrunnen er melkeroboten som har vært i drift i snart 9 år. Etter et par måneders drift oppsto den første vannlekkasjen. Vannet havnet i melka og medførte kvalitetstrekk på melkeoppgjøret. Den samme lekkasjen har oppstått 8-9 ganger opp gjennom årene fram til i juli i 2013. Da havnet 500 liter vann i 2500 liter melk på tanken og totalt trekk bare for denne månedens melkeoppgjør kom på kr. 54 000,-. Hele vannventilblokka ble etter dette byttet og det ble avdekket at feilen lå i ventilblokka. Robotleverandøren var ikke særlig imøtekommende med å erstatte tapene. Det totale erstatningskravet på nærmere 100 000 kr. ble for vel et år siden fremmet for Reklamasjonsnemnda for Melkeutstyr (RFM). RFM administreres av Tine Rådgivning som også utreder sakene før de fremmes for vedtak i nemnda. Saken har nå vært til utredning i over et år. Underveis har det bla. a. vært utvist  faglige feil i den økonomiske tapsberegningen fra fagfolk i Tine. Det har også etter min mening gjort vesentlige saksbehandlingsfeil.

Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006
Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006

Å drive melkeproduksjon med en melkerobot som har påført meg tap av en slik størrelse og en leverandør som ikke erkjenner ansvar har vært en belastning i seg selv. Når apparatet som skal bidra til å løse slike konflikter ikke har fungert som det skal har det mildt sagt ikke vært enkelt. Frustrasjonen på grunn av alt dette var årsak til at jeg for noen uker siden trakk meg fra tillitsvervet som produsentlagsleder i Tine. Noen liker nok ikke at jeg er så åpen og direkte. Men, jeg sier det som det er.