Oppsummering av 2021

Gårdsdrifta

Det har nå gått to hele år siden leide melkekvoter ble sagt opp og produksjonen ble redusert ned til egen kvote på 200000 liter. Samtidig med nedtrappingen starta jeg med å krysse inn kjøttferasene Charolais og Aberdeen Angus i NRF-besetningen for å bygge opp en liten stamme med ammekyr. På bildet over er det også en Hereford-krysning. Et par sæddoser som har vært oppbevart på dunken i 12 år ga godt resultat. De eldste krysningskvigene er nå klar for inseminering. I forhold til beitegrunnlag og prisbetingelser så er det planen å kun bruke Angus som krysnings og kjøttferase. Grasavlingen har vært veldig god også det siste året. Kombinasjonen med slangespredning og redusert pløying og jordbearbeiding viser tydelig økte avlinger. Også i 2021 ble det sagt opp leiejord da fórtilgangen fortsatt er i overskudd. Den økonomiske tilpasningen til redusert produksjon har også blitt bedre, i form av reduserte faste kostnader. Dette har riktig nok blitt spist opp av økte kostnader på driftsmidler som vedlikehold av bygninger og utstyr. Økte kostnader på kunstgjødsel blir en utfordring for kommende sesong, men god utnyttelse av husdyrgjødsla med slangespredning gjør det mulig å vurdere ytterligere reduksjon av kunstgjødsel når gjødselplanen skal settes opp.

I høst ble en kvigekalv med gode gener valgt ut av Geno til embryoproduksjon. Det vil si at det etterhvert vil bli tilgjengelig befruktede egg for melkeprodusenter som vil «plante» de i kuer i egen besetning og ta snarveien til forbedret avl. Det er stor stas å få dyr utvalgt på denne måten. Nesten som å få plukket ut en eliteokse. Kviga reiste til Øyer for oppfóring. Senere blir den flyttet til Stange når den er klar for embryoproduksjon.

Feltskyting – Norsk Langholdsunion

Feltskyting i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) har vært min favorittgren innen sportsskyting de siste årene. Feltskytinga, som i tidligere tider ble omtalt som terrengskyting, har de siste årene utviklet seg til å bli mer i retning av baneskyting på feltfigurer. «Simulerte avstander» på 200 meters bane er ikke det samme som skyting på lange hold, som igjen krever kunnskap om kulebane og lading av ammunisjon. Spesielt i Trøndelag har feltskytinga i DFS hatt en dårlig utvikling de siste årene.

Derfor har jeg de tre siste årene deltatt stadig mer på PRS og langholdskyting. Dette er en vesentlig mer utfordrende, men mer realistisk form for feltskyting. Interessen og miljøet for slik feltskyting er raskt voksende. Organisering av klubber og et samlende forbund for sporten har ikke klart å følge opp den økende aktiviteten. Sammen med gode venner etablerte vi en nasjonal klubb for allsidig feltskyting eller langholdsfelt, Norsk Langholdsunion (NLHU). NLHU søkes tilsluttet til Norges Benkskytterforbund, og søknaden er pr. nå til behandling. Etableringen av klubben har vært meget motiverende arbeid. Å jobbe i et fellesskap mot felles mål innen det man ivrer mest for er svært givende. Det har også vært svært givende å arrangere kurs, treninger og konkurranser innen sporten langholdsfelt. Både her hjemme på egen eiendom og andre steder i landet.

Årets siste konkurranse ble å prøve seg på noe nytt. Romjulssmellen med BR 50 på Jonsvatnet skytebane. Dette er benkskyting med kaliber 22 på 50 meters avstand. Presisjonsskyting med ammunisjon som er svært følsom for vind. Jeg brukte Sauer´n med 1,5 kg avtrekk. Tungt avtrekk er ikke forenlig med at våpenet skal ligge mest mulig fritt på skytestøtter. Meget lærerikt og morsom øvelse. Det blir det mer av.

Luftrifle, match og baneskyting

Smerter i nedre rygg og lår har preget det meste av 2021. Det har vært utfordrende for skyting i statiske stillinger, spesielt stående, men også på kne. Dermed ble det lite med trening og konkurranser i løpet av året. Luftrifla fikk en pause fra februar til oktober. Formen har blitt stadig bedre og jeg trener igjen mot mine mål og ønsker om bedre mestring.

Å få være med Ørland Sportsskyttere og arrangere NM Luftvåpen ble en høydare og en positiv opplevelse. For en fest det ble i Ørland Sparebank Arena og på «Blinken» der øvelsene for 15 meter, kaliber 22, ble arrangert. Opprinnelig tidspunkt for NM var i mars 2020, men på grunn av Covid 19 ble det november 2021 før det ble vår mulighet til å arrangere. Mye arbeid med planlegging, forberedelser og rigging var det. Men aldri har vel skytter-Norge sett en slik fantastisk innendørs skytebane tidligere. Hele arrangementet ble produsert for TV og streamet. Finalene for luftrifle ble sendt på NRK1. Det hele ble toppet med at jeg vant en helt ny Anschutz luftrifle som var premie i et lotteri som bidrag for å finansiere NM-arrangementet. En meget gledelig overraskelse og en god motivasjon for å trene mer på det jeg har lyst til å bli bedre på: Stående skyting med luftrifle.

Alt i alt, til tross for ryggproblemer og Covid 19, 2021 har vært et topp skytterår. Jeg har fått oppleve mye nytt, utfordret meg på nye området og hatt mye moro. Og det beste av alt: møtt mange nye mennesker, opplevd nærmere vennskap og gode kamerater, som har gitt meg mye. Takk 2021, velkommen 2022.

Legg igjen en kommentar