Kalving

20141108_124516               En ikke vellykket kalving i dag. Kviger som får tvillinger er sjeldent. Kalvene var døde og har nok vært død et par dager. Den første kom rette vegen men hodet lå på tverre. Dyrlege ble tilkalt. Kviga ser ut til å bli ei bra melkeku med et pent og solid jur.

 

Flytting av husdyrgjødsel

I dag har jeg pumpet kuskjit fra kjelleren i oksefjøset opp til kummen oppi bakken. Rundt 500 m3 gikk glatt gjennom slangen i løpet av 5 timer. Uten stopp. Nå er det rundt 80-90 cm igjen opp til kanten. Det er det nødvendig å ha i reserve til regnvann og snø gjennom vinteren. Er det ledig plass kan man fylle etter noen lass med vogna i mars en gang. Når det ble investert i gjødselkum for 3 år siden ble det også vurdert å kjøpe en vesentlig større kum og plassere den på flat mark lenger unna tunet. Jeg ofret vedlagertomta og plasserte kummen på 650 m3 opp i terrenget med den fordel å kunne bruke tyngdekraften under tømming. Innholdet i kummen er forholdsvis tyntflytende og er kjekt å ha når konsistensen tykner til i kjelleren. Da er det bare å åpne kranen og tappe ned nødvendig mengde tyntflytende gjødsel.

Oppstart av pumpinga.
Oppstart av pumpinga.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.

I kveldinga kalvet ei kvige, 961 Olena. Kviga var svært var og var ikke fortrolig med å motta hjelp. Etter at jeg gjorde unna en rask powernap i stresslessen på fjøsloftet var kalven ute og på beina.

20141103_200709[1]