Regionmøte i TINE Midt

Klokken er 6.30 og jeg sitter på rom 505 på Brittania Hotel i Trondheim. Klar for dag 2 av vårens regionmøte. Hovedsaken på møtet igår var konserntyrets forslag til vedtak om endringer i styringsstrukturen. Det gjennomføres for tiden en prosess der man skal stake ut en enklere struktur i eierstyringen av organisasjonen, tilpasset det at man blir stadig færre melkeprodusenter og eiere i Tine. Det er selvsagt ulike meninger om temaet men jeg synes prosessen så langt har vært god og forslaget som ble lagt fram bør kunne få tilstrekkelig oppslutning. Endelig vedtak skal gjøres på årsmøtet i 2015.

Ellers ble det under middagen på kvelden delt ut 20-års plaketter til over 20 melkeprodusenter som har levert melk av beste kvalitet i 20 av 22 år. Avlsdiplomer ble delt ut til 5 nye eliteokser som ble plukket ut i 2013. Spesiellt må nevnes oksen 10918 Val som født og avlet opp på Val videregåendee skole. Som Val-venn må jeg også poengtere at det var stas at også oppdretterne av to av de andre fem oksen er bønder med tidligere tilknytning til Val som ansatte og elever.

I dag er det valg og innstillinger samt gjennomgang av fjorårets regnskap som står på sakslista.

Legg igjen en kommentar