Flytting av husdyrgjødsel

I dag har jeg pumpet kuskjit fra kjelleren i oksefjøset opp til kummen oppi bakken. Rundt 500 m3 gikk glatt gjennom slangen i løpet av 5 timer. Uten stopp. Nå er det rundt 80-90 cm igjen opp til kanten. Det er det nødvendig å ha i reserve til regnvann og snø gjennom vinteren. Er det ledig plass kan man fylle etter noen lass med vogna i mars en gang. Når det ble investert i gjødselkum for 3 år siden ble det også vurdert å kjøpe en vesentlig større kum og plassere den på flat mark lenger unna tunet. Jeg ofret vedlagertomta og plasserte kummen på 650 m3 opp i terrenget med den fordel å kunne bruke tyngdekraften under tømming. Innholdet i kummen er forholdsvis tyntflytende og er kjekt å ha når konsistensen tykner til i kjelleren. Da er det bare å åpne kranen og tappe ned nødvendig mengde tyntflytende gjødsel.

Oppstart av pumpinga.
Oppstart av pumpinga.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.

I kveldinga kalvet ei kvige, 961 Olena. Kviga var svært var og var ikke fortrolig med å motta hjelp. Etter at jeg gjorde unna en rask powernap i stresslessen på fjøsloftet var kalven ute og på beina.

20141103_200709[1]

Legg igjen en kommentar