Om Dragenget Gård

Dagens eiere:

Kirsten Rokseth Byberg og Knut Byberg.

Andre som bor her eller har tilknytning til familien: Håvard f:1994 og Tore f: 1998 og Kirstens foreldre Dagrun og Oddmund

Gården ble fradelt Bruksnr. 1 og bygd opp fra 1878. Deler av huset som står i dag er fra den tida. Kirstens familie ble eiere av gården dag hennes farfar og farmor Arne og Kristine Rokseth kjøpte gården i 1942. Oddmund og Dagrun har vært eiere fram til vi tok over drifta fra 1999.

Dragenget gård har et totalt areal på 343 da. 99 da er dyrket mark. Resten er beite, skog og utmark. Skogen har et årlig balansekvantum på ca. 50 m3. Alt skogsvirke foredles på gården til brensel og byggematerialer. Husdyrholdet er i dag storfe med kombinert melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Melkekvota er på ca. 200000 liter. Oksekalver fores opp til slakt. En besetning med ammekyr er under oppbygging.

Oppdateres. Sist oppdatert 01.01.2022

Legg igjen en kommentar