Flytting av husdyrgjødsel

I dag har jeg pumpet kuskjit fra kjelleren i oksefjøset opp til kummen oppi bakken. Rundt 500 m3 gikk glatt gjennom slangen i løpet av 5 timer. Uten stopp. Nå er det rundt 80-90 cm igjen opp til kanten. Det er det nødvendig å ha i reserve til regnvann og snø gjennom vinteren. Er det ledig plass kan man fylle etter noen lass med vogna i mars en gang. Når det ble investert i gjødselkum for 3 år siden ble det også vurdert å kjøpe en vesentlig større kum og plassere den på flat mark lenger unna tunet. Jeg ofret vedlagertomta og plasserte kummen på 650 m3 opp i terrenget med den fordel å kunne bruke tyngdekraften under tømming. Innholdet i kummen er forholdsvis tyntflytende og er kjekt å ha når konsistensen tykner til i kjelleren. Da er det bare å åpne kranen og tappe ned nødvendig mengde tyntflytende gjødsel.

Oppstart av pumpinga.
Oppstart av pumpinga.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
Gjødselkummen oppi bakken over fjøset.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.
På tide å avslutte. Ca 80-90 cm. igjen til regnvann i løpet av vinteren.

I kveldinga kalvet ei kvige, 961 Olena. Kviga var svært var og var ikke fortrolig med å motta hjelp. Etter at jeg gjorde unna en rask powernap i stresslessen på fjøsloftet var kalven ute og på beina.

20141103_200709[1]

Jeg prøver igjen. Og sier det som det er.

Denne gangen har det gått måneder siden siste oppdatering. Faktisk er hele sommersesongen over, hektisk som vanlig. Fórproduksjonen har gått rimelig bra gjennom en skjelden bra vekstsesong. Hele 2200 rundballer er produsert og er et godt grunnlag for drifta fram til neste høstesesong

Det siste halvåret har i midlertid vært utfordrende for motivasjonen. Også motivasjonen for å oppdatere hendelser her. Bakgrunnen er melkeroboten som har vært i drift i snart 9 år. Etter et par måneders drift oppsto den første vannlekkasjen. Vannet havnet i melka og medførte kvalitetstrekk på melkeoppgjøret. Den samme lekkasjen har oppstått 8-9 ganger opp gjennom årene fram til i juli i 2013. Da havnet 500 liter vann i 2500 liter melk på tanken og totalt trekk bare for denne månedens melkeoppgjør kom på kr. 54 000,-. Hele vannventilblokka ble etter dette byttet og det ble avdekket at feilen lå i ventilblokka. Robotleverandøren var ikke særlig imøtekommende med å erstatte tapene. Det totale erstatningskravet på nærmere 100 000 kr. ble for vel et år siden fremmet for Reklamasjonsnemnda for Melkeutstyr (RFM). RFM administreres av Tine Rådgivning som også utreder sakene før de fremmes for vedtak i nemnda. Saken har nå vært til utredning i over et år. Underveis har det bla. a. vært utvist  faglige feil i den økonomiske tapsberegningen fra fagfolk i Tine. Det har også etter min mening gjort vesentlige saksbehandlingsfeil.

Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006
Første kua i melkeroboten. 9.januar 2006

Å drive melkeproduksjon med en melkerobot som har påført meg tap av en slik størrelse og en leverandør som ikke erkjenner ansvar har vært en belastning i seg selv. Når apparatet som skal bidra til å løse slike konflikter ikke har fungert som det skal har det mildt sagt ikke vært enkelt. Frustrasjonen på grunn av alt dette var årsak til at jeg for noen uker siden trakk meg fra tillitsvervet som produsentlagsleder i Tine. Noen liker nok ikke at jeg er så åpen og direkte. Men, jeg sier det som det er.

Oppsummering av april.

20140428_110808[1]
Kommunale hull i kommunal veg.
20140430_054517[1]
30. april 2014
Det har gått noen uker siden siste oppdatering. Her kommer en slags samlet oppsummering av april måned. April måned medfører innspurten i «møtesesongen» når man er tillittsvalgt i samvirkebedriftene. Vårens regionmøter i Tine og Nortura er gjennomført, en ekstra kulunsj i produsentlaget ble også arrangert før påske. En trivelig fagdag med tre fjøsbesøk på Bergmyran og faglig innslag med Jon Volden med fokus på grovfórproduksjon. Hele 48 stk møtte opp og gjorde arrangementet meget trivelig! Forrige uke var det årsmøte i Tine på Lillestrøm. Det er inspirerende og motiverende å få være aktiv eier og tillitsvalgt i en av landets største, solide og best styrte bedrifter. Inspirerende er det også å treffe engasjerte og dyktige melkeprodusenter på årsmøtet.

Før påske ble det også en snartur til Westfalen (vest i Tyskland) med besøk på tre melkebruk av norsk størrelse samt fabrikkbesøk hos GEA (Westfalia) der det produseres MIone melkeroboter. Det var A-K maskiner som arrangerte turen. Trivelig å møte dyktige melkebønder der også, og mye nytt å lære.

Påskeuka er ferie og fridager for de flest men her på bruket gikk dagene som vanlig for min del med fjøsstell morgen og kveld. Noen varme dager i uka etter påske satte fart på våren, men de siste to dagene har snøbygene kommet jevnt og landskapet skifter mellom grønt og hvitt. Våronna er i gang. Nye jordprøver er tatt, jord som ble sprøytet i høst er pløyd og noe husdyrgjødsel er kjørt ut på de tørreste områdene. Gjødselspredninga betyr mye transport etter veg og tilstanden på kommunalveien innover grenda her er som forventet i forhold til kommunens prioriteringer. De verste hullene må passeres i gangfart da vegen er for smal til å svinge utenfor. Etter flere klager til teknisk etat kom det et par lass med grus på vegen i går kveld. Siden det er 1. mai og fridag regner jeg med at ingen kommer og planerer grusen i dag så det har jeg tenkt meg ut å gjøre noe med selv i løpet av dagen.

I løpet av mai er det ventet 8 kalvinger. Det blir også mye kalvinger på juni og juli så tilleggsbetaling for sommermelk kommer godt med, selv om det medfører ekstraarbeid i tillegg til en hektisk sesong med jord og høstearbeid.

Regionmøte i TINE Midt

Klokken er 6.30 og jeg sitter på rom 505 på Brittania Hotel i Trondheim. Klar for dag 2 av vårens regionmøte. Hovedsaken på møtet igår var konserntyrets forslag til vedtak om endringer i styringsstrukturen. Det gjennomføres for tiden en prosess der man skal stake ut en enklere struktur i eierstyringen av organisasjonen, tilpasset det at man blir stadig færre melkeprodusenter og eiere i Tine. Det er selvsagt ulike meninger om temaet men jeg synes prosessen så langt har vært god og forslaget som ble lagt fram bør kunne få tilstrekkelig oppslutning. Endelig vedtak skal gjøres på årsmøtet i 2015.

Ellers ble det under middagen på kvelden delt ut 20-års plaketter til over 20 melkeprodusenter som har levert melk av beste kvalitet i 20 av 22 år. Avlsdiplomer ble delt ut til 5 nye eliteokser som ble plukket ut i 2013. Spesiellt må nevnes oksen 10918 Val som født og avlet opp på Val videregåendee skole. Som Val-venn må jeg også poengtere at det var stas at også oppdretterne av to av de andre fem oksen er bønder med tidligere tilknytning til Val som ansatte og elever.

I dag er det valg og innstillinger samt gjennomgang av fjorårets regnskap som står på sakslista.

Endelig skogsføre!

20140318_142645[1]

Ja, det er lov å undre seg over overskrifta når det har vært barfrost i flere måneder i vinter. Det handler om prioriteringer. Skogsarbeid er trivselsarbeid som det meste av det man gjør til daglig, men hverdagen for en melkebonde i dag er ikke slik at man gjør fjøsarbeidet om morgenen og så drar man til skogs så lenge det er dagslys. De gode føreforholdene i skogen tidligere i vinter ble desverre ikke utnyttet til skogsdrift, men til fordel for andre daglige oppgaver. Men når det nå har kommet en halvmeter snø igjen etter noen uker med mildvær må man utnytte føret før sommeren er her. Vårvinteren er her nå og går fort over.

Vi starta på i dag i toppen av Fagerlia med å dra ned vindfall som for det meste er kvistet op tidligere. I kveld klarnet det opp og det fryser på i natt slik at føret vil holde noen dager uansett hvordan været blir de kommende dagene. Håvard har noen dagers arbeid med vinsjen for å trekke ut tømmeret. Det er bratt og mye stubber fra tidligere vindfall, men hadde det vært mer snø hadde det gått greit å kjøre i terrenget med tømmerhenger og kran.

Regionutvalgmøte Nortura

Det går bare ei ferge over fjorden og da får jeg bruke ventetida på å knote ned en statusoppdatering med tastaturet på telefonen. Som nestleder i det lokale kretsutvalget har jeg vært på Regionutvalgmøte i Nortura. Det er faktisk snart et halvår siden jeg ikke startet dagen med ei arbeidsøkt i fjøsen først, sånn normalt i halvsekstida. Et av privilegiene med å være tillitsvalgt i samvirkeorganisasjonene er at i tillegg til å være med å påvirke beslutningene får man også god informasjon om det som skjer i organisasjonen. Dyktige folk i produksjon, administrasjon og salgsorganisasjonen står på for å gjøre ting bedre i alle ledd. Det er store utfordringer i norsk matvareindustri men det er mye positivt på gang i forhold til butikkkjedenes holdning til prissetting på gode og kjente matvareprodukter. Kanskje har de tatt signalene fra forbrukeren som lenge har signalisert vilje til å betale for kvalitet? Man får det man betaler for.

Tidlig vår.

20140304_153022-1[1]

Klokka er kvart på seks, jeg sitter på fjøskontoret med kaffekoppen og ser over nattens digitale hendelser i buskapen. Ute er det 7 varmegrader. En varm vindtrekk møtte meg på trappa når jeg gikk ut. Dette bildet er fra i går. Løvetanna står på sin faste plass rett foran inngangsdøra til fjøset og sier hei! i år også. Fra i morgen meldes det væromslag med regn, på hele langtidsvarselet. Det betyr slutt på å kjøre vatn til brønnen. Hva skal man finne på å bruke den sparte tida på?

Kalvedrikkautomaten

20140303_153805[1]

Det meste av gårdagen gikk med til å tette lekkasje i varmvannstanken på kalvedrikkautomaten. Tanken er i plast og lokket er av stål. Plast som utsettes for varme over tid har tendens til å endre form og og lekkasje oppstår mellom tanken og lokket. Ny fugemasse, noen heimgjorte «panserklemmer» og trua på at dette holder lenge er nødvendige ingredienser for å løse problemet.

Mars 2014

20140301_142041[1]

Traktorkjettinger og brøyteutstyr står og ruster på samme sted som for to måneder siden. Vinteren 2014 i Midt-Norge har absolutt vært «mot normalt». Lavtrykkene som normalt leverer nedbør i jevne doser har passert lenger sør i vinter. Vinteren har med andre ord vært lett. Topp skogsføre, lette transportforhold etter veiene og kun to snøbrøytinger så langt. Fortsetter det sånn blir det tidlig våronn, men mars er alltid lur.