TRACE 10 Skytesimulator

TRACE Shooting har via sin norske forhandler Skytterlinken AS vært så raus at de har sponset TRACE Hjemmebane Cup med en uttrekkspremie. TRACE 10 skytesimulator har en utsalgspris på kr. 7995,-.

Som en gjenytelse til den rause sponsingen vil jeg gjerne gi tilbake en produktomtale. Jeg kjøpte min TRACE 10 i 2018. Formålet var hovedsaklig å trene stående skyting mer systematisk og målrettet.

Simulatoren består ganske enkelt av et kamera som detekterer skiva og en mikrofon som fanger opp klikklyden fra avtrekksmekanismen på våpenet. En simulator kan ikke angi et eksakt treffpunkt på skiva men beregner treffpunktet med blant annet en forsinkelse tilsvarende tiden kula bruker fram til skiva, og bevegelsene i våpenet før og etter avtrekk som parametere. For at treffpunktet skal bli så korrekt som mulig er det viktig å justere inn bilde og lydkvalitet best mulig. Det beste grunnlaget for å få en presis innstilling av kamera er å skrive ut skiva man har valgt ut fra simulert avstand. Utskrift gjøres direkte fra programvaren. Programvaren har en skala som viser kvalitetsnivået på innstillingene i forhold til lys i rommet og på skiva etc.

Primært er slike simulatorer et hjelpemiddel for å vise holdområde ved tilnærming av blinken før avtrekk og etterhold etter at skudd er avfyr. Her er det utallige muligheter for justeringer, alt etter hvilke svar man vil ha. Det de fleste ikke er klar over er hvilke muligheter det er for å trene alle former for rifle og pistolskyting mot faste mål. Programvaren inneholder 40 ulike skiver for ulike avstander. Deriblant DFS sine skiver for 15, 100 og 200 meter. Og som det ligger i navnet, man kan simulere lange avstander på flere hundre meter ved å skyte på avstander ned mot 2,5 meter. Man kan selvsagt også bruke simulatoren på våpenet ved skarp skyting på skive med både fin og grov kaliber og på alle avstander.

Jeg har blant annet brukt simulatoren til å skyte simulert langhold ved å skyte liggende med tofot mot ISSF 300 meter skive på simulert avstand 10 meter. For de som ikke kjenner til skivetypen så kan vanskelighetsgraden sammenlignes med å skyte på en 200 meter DFS skive på 300 meter. Min erfaring er at det gir et meget realistisk treffbilde i forhold til virkeligheten.

Som navnet TRACE indikerer så er slike simulatorer som tidligere nevnt mest kjent for at de registrerer og viser sporet etter tilnærmingen midt midten av blinken, samt bevegelsene i etterholdperioden etter avtrekk. Denne funksjonen kan man slå av og man har da et svært fleksibelt skivesystem det man kan trene meget realistisk innendørs uten å måtte ut i terrenget hver gang for å rigge skiver til ulike formål. Man kan vel egentlig ikke få et mer fleksibelt skivesystem for elektronisk skyting til en så god pris som dette alternativet.